We gaan er van uit dat mensen die met de Culinaire Academie Nederland (CAN) te maken hebben en suggesties tot verbetering of een klacht hebben, zij dit zo snel als mogelijk aangeven aan medewerkers of directie. We staan daar altijd open voor en proberen zo snel mogelijk actie te ondernemen. Als dit voor degene met een suggestie of klacht, niet heeft geleid tot de juiste actie, kan diegene gebruikmaken van onze klantreactie, klachtenprocedure. Deze wordt in dit document beschreven. Met vragen kun je altijd bellen naar 06 – 25242191